ShriRamAshram Satsang

To Get Latest Updates & Information Register Now

SAINTS OF SANTMAT
SAMADHI, PHOTOS, ADDRESS,LOCATION & LOCATION MAP

Param Pujya Mahatma Ram Chandra ji Maharaj (Lala ji Maharaj)

Lalaji
Samadhi Mandir
Lalaji
Pujya Lala ji Maharaj
Lalaji
Samadhi
• Samadhi of Mata ji (wife of Lalaji Maharaj), Mahatma Jag Mohan Narain ji, Mahatma Akhilesh Narain ji Maharaj also at same premises
• Place of Samadhi: Kanpur Road Navadiya Fathegarh
• Date of Birth : 02-02-1873
• Date of Nirvan/Samadhi :14-08-1931
• Name & Distance from Nearest Bus Station : Fathegarh Bus Stand (Distance 2.0 km)
• Name & Distance from Nearest Rail Way Station : Fatehgarh Railway Station (Distance 2.3 km)
• How to Reach : Riksha /Auto Rikshaw are available at Railway Station and Bus Stand.
• Location Map : Please Click Here

Param Pujya Sant Shri Raghubar Dayal ji (Pujya Chacha ji Maharaj)

chachaji
Samadhi Mandir
chachaji
Pujya Chachaji Maharaj
chachaji
Samadhi
• Samadhi of Pujaya Mata Ji (Wife of Pujaya Chacha Ji),
• Samadhi of Pujaya Jyotindra Mohan lal , Pujaya Radha Mohan Lal Ji in same Premises
• Date of Birth: 07-10-1875
• Date of Nirvan/Samadhi: 07-06-1947
• Place of Samadhi : Naubasta, Hamirpur Road Kanpur By the side of Galla Mandi.
• Name & Distance from Nearest Bus Station:
• Name & Distance from Nearest Rail Way Station

• How to Reach: • Location Map : Please Click Here

Param Pujya Sri Krishna Swarup ji

Swarup ji
Swarup ji
Samadhi
Swarup ji
• Date of Birth: 22-12-1879
• Date of Nirvan/Samadhi: 19-09-1958
• Place of Samadhi : Navadia Fatehgarh
• Name & Distance from Nearest Bus Station : Farrukhabad Bus Stand(Distance 5.9 km)
• Name & Distance from Nearest Rail Way Station : Fatehgarh Railway Station(Distance 2.3 km)
• How to Reach : Auto Rikshaw are available at Railway Station and Bus Stand.
• Location Map : Please Click Here

Param Pujya Dr. Shrikrishna Lal Bhatnagar ji (Pujya Tauji Maharaj)

Tauji
Samadhi Mandir
Tauji
Pujya Tauji Maharaj
Tauji
Samadhi
• Smriti smarak of Pujya Chanda Devi (w/o Dr. Shrikrishna Lal Bhatnagar ji) is at Devasthali Ashram, Lucknow
• Date of Birth: 15-10-1894
• Date of Nirvan/Samadhi: 18-05-1970
• Place of Samadhi: Kayasth wara Sikrandabad & Smriti Asthal at Dev Asthali Ashram Lucknow
• Name & Distance from Nearest Bus Station: Qaiserbagh (10 Km), Sikandrabad Dist BulandSahar(2 KM) UP
• Name & Distance from Nearest Rail Way Station: Charbagh 915 Km), Dankaur(6 KM)
• How to Reach: By auto/Bus Auto/Tempo is available from Charbagh, Quiserbagh, Mariaun for Devasthali Ashram Lucknow.
• Location Map : Please Click Here

Param Pujya Sri Brij Mohan Lal ji Maharaj

brijmohanlalji
Samadhi Mandir
brijmohanlalji
Pujya Sri Brij Mohan Lal ji Maharaj
brijmohanlalji
Samadhi
• Date of Birth: 14-04-1898
• Date of Nirvan/Samadhi: 17-01-1955
• Place of Samadhi: Tilak Nagar Lucknow
• Name & Distance from Nearest Bus Station: Qaisebagh(Distance 2.6 km)
• Name & Distance from Nearest Rail Way Station: Charbagh(Distance 3 km)
• How to Reach : Autorickshaw
• Location Map : Please Click Here

Param Pujya Dr Shyam Lal Saxena (Pujaya Babu Ji) Maharaj

babuji
Samadhi Mandir
babuji
Pujya Babu Ji Maharaj
babuji
Samadhi
• Date of Birth: 01-01-1901
• Date of Nirvan/Samadhi: 29-12-1987
• Place of Samadhi: Ghaziabad & Lucknow
• Name & Distance from Nearest Bus Station: Nearest bust stand from Devsthali Ashram is Kaisebag Bus Stand(Distance 15. 2 km)
• Name & Distance from Nearest Rail Way Station: Ghaziabad Railway Station(Distance 8.1 km)
• Nearest Railway Station from Devsthali Ashram: Charbhag Railway Station (Distance 16.9 km)
• How to Reach: Outside the Railway Station board the bus en route to Dadri and get down at Rice Mill at Village Vishnoli. Take Left turn to reach Samadhi Sthal
• Location Map of Samadhi Mandir Ghaziabad: Please Click Here
• Location Map of Devasthali Ashhram: Please Click here.

Param Pujya Dr. Chaturbhuj Sahai Ji Maharaj

sahaiji
sahaiji
Param Pujya Dr. Chaturbhuj Sahai Ji Maharaj
sahaiji
• Date of Birth: 03-11-1883
• Date of Nirvan/Samadhi: 23-09-1957
• Place of Samadhi: Dampier Nagar Mathura
• Name & Distance from Nearest Bus Station:
• Name & Distance from Nearest Rail Way Station:

• How to Reach:
• Location Map :
Please Click Here

Param Pujya Mahatma Shyam Bihari Lal Ji Maharaj (Pujaya Post Master sahab)

biharilalji
Samadhi
biharilalji
Pujya Post Master Sahab
biharilalji
Samadhi
• Date of Birth: 19-07-1890
• Date of Nirvan/Samadhi: 07-06-1959
• Place of Samadhi: Navadia, Fatehgarh
• Date of Nirvan/Samadhi :14-08-1931
• Name & Distance from Nearest Bus Station : Farrukhabad Bus Stand(Distance 5.9 km)
• Name & Distance from Nearest Rail Way Station : Fatehgarh Railway Station(Distance 2.3 km)
• How to Reach : Auto Rikshaw are available at Railway Station and Bus Stand.
• Location Map : Please Click Here

Param Pujya Mahatma Thakur Ram Singh Ji Maharaj

ramsinghji
Samadhi
ramsinghji
Pujya Mahatma Thakur Ram Singh Ji Maharaj
ramsinghji
Samadhi
• Date of Birth: 03-09-1899
• Date of Nirvan/Samadhi: 14-01-1971
• Place of Samadhi: Gram Manohar Puria, Sangner, Jaipur
• Name & Distance from Nearest Bus Station:
• Name & Distance from Nearest Rail Way Station:
• How to Reach :
• Location Map : Please Click Here

Param Pujya Mahatma Bhawani Shanker Ji Maharaj (Pujya Chacha ji, Orai Waale)

bhawaniji
Samadhi
bhawaniji
Pujya Chacha ji Maharaj, Urai Waale
bhawaniji
• Date of Birth: 06-11-1891
• Date of Nirvan/Samadhi: 29-07-1973
• Place of Samadhi: Konch Road, Orai, U.P.
• Name & Distance from Nearest Bus Station: Orai Bus Stand and (Distance is 0.5 km towards Konch Road)
• Name & Distance from Nearest Rail Way Station: Orai Railway Station (Distance is 3 km)
• How to Reach: Rikshaws are available at Railway Station and Bus Stand.
• Location Map : Please Click Here

Param Pujya Mahatma Ram Chadra Ji Maharaj SahaJahan Pur (Pujya Babuji)

ramchandraji
Samadhi Mandir
ramchandraji
Pujya Babuji Maharaj
ramchandraji
Samadhi
• Date of Birth: 30-04-1899
• Date of Nirvan/Samadhi: 19-04-1983
• Place of Samadhi: Shri Ram Chandra Mission Yogashram Hardoi Road Rosa Post Shahjahanpur 242 406
• Name & Distance from Nearest Bus Station: • Name & Distance from Nearest Rail Way Station:
• How to Reach:
• Location Map : Please Click Here

Param Pujya Omkar Bhai Sahab

omkarji
Samadhi Mandir
omkarji
Pujya Omkar Bhai Sahab
omkarji
Samadhi Mandir
• Date of Birth:
• Date of Nirvan/Samadhi:
• Place of Samadhi: Tilak Nagar Lucknow
• Name & Distance from Nearest Bus Station: Qaisebagh(Distance 2.6 km)
• Name & Distance from Nearest Rail Way Station: Charbagh(Distance 3 km)
• How to Reach: Autorickshaw
• Location Map : Please Click Here

Param Pujya Dr. R.K. Saxena Ji Maharaj (Pujya Seth Bhai Sahab)

rksaxenaji
Samadhi Mandir
rksaxenaji
Pujya Seth Bhai Sahab
rksaxenaji
Samadhi
• Date of Birth: 03-07-1931
• Date of Nirvan/Samadhi: 09-02-2002
• Place of Samadhi: Ghaziabad & Lucknow
• Name & Distance from Nearest Bus Station: Nearest bust stand from Devsthali Ashram is Kaisebag Bus Stand(Distance 15. 2 km)
• Name & Distance from Nearest Rail Way Station: Ghaziabad Railway Station(Distance 8.1 km)
• Nearest Railway Station from Devsthali Ashram: Charbhag Railway Station (Distance 16.9 km)
• How to Reach: Outside the Railway Station board the bus en route to Dadri and get down at Rice Mill at Village Vishnoli. Take Left turn to reach Samadhi Sthal
• Location Map of Samadhi Mandir Ghaziabad: Please Click Here
• Location Map of Devasthali Ashhram: Please Click here.